Ons verhaal

Hoe het allemaal begon..

De Geschiedenis


In de dertiger jaren was het gebruikelijk dat de eerste zoon de boer opvolgde. De andere zoons zochten vaak een andere baan in de landbouw of elders. De opa van ons was de tweede zoon van Boer Fokkert uit Den Ham maar wilde beslist boer worden. Dicht bij zijn ouderlijk bedrijf kwam een klein spulletje te koop met enkele hectare’s grond en daar begon hij zijn bedrijf met  2 varkens en 4 koeien en 50 kippen.  Hij boerde goed zodat onze vader, genaamd Lee Fokkert,  het bedrijf in 1965 overnam met 24 koeien  50 varkens en 550 kippen op 14 ha.
Wij , Bas en Gert Fokkert, wilden beide boer worden en aan de rohorst te Den Ham zagen we geen goede mogelijkheid dit te realiseren. Inmiddels had ook de melkquota zijn intrede gedaan en om slecht  1 koe meer te kunnen melken moesten we in de tachtiger jaren € 18.000 betalen voor dit melkrecht. Dit heeft ons toen samen met onze ouders doen besloten ons bedrijf aan de Rohorst te verkopen en naar onze huidige locatie te verhuizen  waar we de grond kunnen pachten. De  23 ha  grond werd op deze manier op deze manier in melkrechten omgezet. Zo zijn we met onze ouders hier in 1990 begonnen met  100 koeien op 65 ha pachtgrond. In 2001 overleed onze vader vrij plotseling op slechts 62 jarige leefdtijd. Op dat moment molken we 140 koeien en deden al ons landwerk in eigen beheer. Mesten, maaien en het inkuilen nam veel tijd in beslag dit terwijl we liever bij de koeien zijn. We hebben de uitbreiding in vee middels enkele samenwerkingen kunnen doorzetten.


Momenteel is onze huidige omvang 260 koeien met het daarbij behorende jongvee. Het maaien van het gras doen we nog zelf, het ander landwerk doet de loonwerker. Inmiddels hebben we 30 ha in eigendom en 90 ha pachtgrond.
Familie Fokkert